İnsan Beyni Projesinde (HUMAN BRAIN PROJECT - HBP)  Projesinde Yer Alma Fırsatları


1. COMPTETITIVE CALL

İnsan Beyni projesi kapsamında açılan “Comptetitive Call” çağrısı ile bu konsorsiyumun üyesi olmayan kuruluşları bir araya getirerek uzmanlıklarını bütünleştirecek bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir.  Başarılı bulunan proje tekliflerinde yer alan kurumlar İnsan Beyni projesinde doğrudan ortaklık statüsü kazanacaklardır. Çağrı toplam bütçesinin 8.3 Milyon Avrodur. 

Çağrılar aşağıda belirtilen 8 konu başlığında olacaktır:

·        Human and mouse channelomics and receptomics;

·        Genotype to phenotype mapping of the mouse brain;

·        Identifying, gathering and organizing human neuroscience data;

·        Cognitive architectures;

·        Novel methods for rules-based clustering of medical data;

·        Neural configurations for neuromorphic computing systems;

·        Virtual robotic environments, agents, sensory & motor systems;

·        Theory of multi-scale circuits.

Proje tekliflerinde ortak sayısı kısıtı bulunmamaktadır ve proje teklifleri bağımsız hakemlerce değerlendirilecektir.

Çağrı Takvimi:
Çağrı açılış tarihi: 1 Ekim 2013
Çağrı son başvuru tarihi : 6 Kasım 2013
Bilgilendirme: 31 Ocak 2014

Daha fazla detaylı bilgi için İnsan Beyni projesi websitesininde Comptetitive Calls bölümünü ziyarete ediniz.
http://www.humanbrainproject.eu/

2. TUBITAK 1003 Tematik İnsan Beyni Çağrısı
TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 4 Ekim 2013 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında BT0401 – İnsan Beyni çağrısı açılmıştır.
Ülkemizde sinirbilim çalışmaları, hayvan modellemeleri, beyin-makine arayüzü geliştirilmesi, hesapsal modellemesi ve simülasyonu (benzetim); beynin fonksiyonlarını izleyen, taklit eden ve ileride beynin veya bir organın protetik ve ortetik yardımcı birimini üretmeye imkan verecek çalışmalar için gerekli olan bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu araştırmaların sonuçlarının uygulamaya geçmesiyle, insan beyninin yetenek ve fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması, bu sayede hastalıkların erken tanı ve tedavisinin sağlanması ve yeni teknolojik sistemlerin geliştirilmesine imkan verilmesi ile insanın yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda söz konusu çağrı ile insan beyninin çalışmasını, hastalıklarının tanı ve tedavisini, ülkemizdeki disiplinler arası bilim kültürünü tam olarak kurmayı ve geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçilik ve uygulanabilirlik seviyesi üst düzeyde olan, uzun soluklu, çığır açacak, disiplinler arası araştırmalar desteklenecektir.
Çağrı metninde; çağrının genel çerçevesi, amaç ve hedefleri, çağrıya özel hususlar ve çağrı takvimi hakkında detaylı bilgi mevcuttur.
• BT0401 – İnsan Beyni Çağrı Metni
Proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 6 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir.

NOT: 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 adresinden alabilirsiniz. Başvurular için http://ardeb1003.tubitak.gov.tr adresine tıklayabilirsiniz.

3. FLAG-ERA
A proposal for a Flagship supporting ERA-NET submitted on April 16th to the EU call gathering 17 countries as full partners or 25 if including countries who have expressed interest to join as associated partners (including TUBITAK), coordinated by ANR (France) who have launched preliminary contacts with Flagships representatives and are willing to work together in parallel to the proposal evaluation. Main proposed activities in FLAG-ERA to support the Flagships are

1. Create common framework conditions: to enable and encourage nationally funded research to seamlessly join the Flagships
2. Maintain an inventory of funding and scientific landscape: to share a common vision of the context
3. Analyze overlaps and gaps in existing initiatives to enhance complementarities and synergies
4. Launch new initiatives (mainly joint calls) to support transnational activities
5. Network scientific communities and other stakeholders to promote the actual building of the Flagships

Events will be organized to network at the European level. Existing calls will be adapted to take into account the added value brought by working in the context of the Flagship under the hypothesis that the Flagship core project consortiums offer adequate integration as associated partners. A new dedicated joint call will be launched during the ramp-up phase during January 2014.