TASSA Statement on Wikipedia Ban in Turkey

TASSA (Turkish American Scientists and Scholars Association) Board is deeply concerned by the blockage of access to Wikipedia across Turkey since April 29, 2017.

Wikipedia has provided free access to knowledge using open source means and with no monetary motivation. It is imperative that access to information and freedom of expression are upheld in Turkey to ensure continued and healthy development of our democracy and achieve advances in areas, such as education, science, and technology. It is also a constitutional requirement that ideas can be freely expressed with peaceful means as affirmed by the Constitutional Court of Turkey last year (2/24/2016; RG 1/4/2016-29671).
                                                                                                                      
Preventing access to Wikipedia will only hurt Turkey.

TASSA Board and Executive Committee Members:
Senay Ağca (George Washington University)
Ergun Akleman (Texax A&M University)
Ercan Alp (Argonne National Laboratory)
Bülent Basol (EncoreSolar)
Kerem Cosar (University of Virginia)
Canan Dağdeviren (MIT)
Ayse İmrohoroğlu (University of Southern California)
Batuhan Osmanoğlu (NASA)
Aydoğan Özcan (UCLA)
Füsün Özgüner (The Ohio State University)
Candan Tamerler (University of Kansas)
Mehmet Toner (Harvard-MIT)
Haluk Ünal (University of Maryland)
Selim Ünlü (Boston University)

--------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye'de Açık Bilgiye Ulasımın Engellenmesi

Türk Amerikan Bilim İnsanları Birliği (TASSA) olarak, Vikipedia olarak da bilinen açık ansiklopediye ulasımın 29 Nisan 2017'den itibaren Türkiye'de engellenmis olmasından derin bir kaygı duyuyoruz.

Vikipedia, kar amacı olmayan açık bir kaynak olarak önemli bir bilgi birikimi sağlamıstır. Eğitim, bilim, ve teknolojide gelisme sağlayabilmek, demokrasinin gelisimi için bilgiye ulasımı ve ifade özgürlüğünü kuvvetlendirici tedbirler almak ve bilgi kaynaklarına sürekli ulasım sağlamak anavatanımız Türkiye için bir öncelik olmalıdır. Ayrıca, düsüncelerin barısçı yollarla ifade edilmesini temin etmek anayasal bir zorunluluk olup Anayasa Mahkemesi kararları ile de onaylanmıstır (2/24/2016; RG 1/4/2016-29671).

Vikipedia'ya ulasımın engellenmesi sadece Türkiye'ye zarar verecektir.

TASSA Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeleri:
Senay Ağca (George Washington University)
Ergun Akleman (Texax A&M University)
Ercan Alp (Argonne National Laboratory)
Bülent Basol (EncoreSolar)
Kerem Cosar (University of Virginia)
Canan Dağdeviren (MIT)
Ayse İmrohoroğlu (University of Southern California)
Batuhan Osmanoğlu (NASA)
Aydoğan Özcan (UCLA)
Füsün Özgüner (The Ohio State University)
Candan Tamerler (University of Kansas)
Mehmet Toner (Harvard-MIT)
Haluk Ünal (University of Maryland)
Selim Ünlü (Boston University)